Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Van vrijdag 2 tot en met zondag 11 november 2018 is het weer de nationale Week van de Dialoog. Het thema van dit jaar is 'Elkaar zien'. In die week zijn er in bijna 100 gemeenten in Nederland dialoogtafels waar je de kracht van de dialoog kunt ervaren.

Op vrijdagmiddag 5 oktober 2018 organiseren de Arnhemse Wereldvrouwen een wandeling door Malburgen. Daarbij bezoeken zij drie plaatsen in de wijk waar inspiratie gedeeld wordt. De start is om 13.00 uur in de Emmauskapel aan het St. Gangulphusplein 5 (tegenover winkelcentrum de Drieslag). Daar is een (halal) lunch en vrouwen die in de kapel actief zijn zullen vertellen over de kapel en over hun eigen inspiratie om hier actief te zijn.

De Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek organiseert op zaterdag 15 september 2018, in het kader van de landelijke Vredesweek, een Walk of Peace. Onderdeel van deze wandeling voor de vrede is een kort interreligieus vredesgebed.

Op 20 augustus 2018 heeft het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tot zijn portefeuille behoren thema’s als burgerschapsvorming en de aanpak van antisemitisme en islamofobie, onderwerpen waar ook het OJCM goed in thuis is.

De beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de landelijke Raad van Kerken heeft een tekst (brochure bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Het is een inhoudelijk en boeiend pallet geworden, waarin de wereldgodsdiensten vanuit dit perspectief aan de orde komen. Ook jongeren komen in deze brochure volop aan het woord.
Kortom, mooi en helder gerangschikt materiaal, dat zich uitstekend leent voor dialoog, bezinning en onderling gesprek.

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.