Bruggen bouwen tussen verschillende religies op plaatselijke niveau

Alles over onze projecten

materiaal-algemeen

literatuur

Op woensdag 19 april werd op het stadhuis in Assen stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties in Assen (PLOA). Aftredend voorzitter Bert Altena gaf een mooi overzicht van de in deze 10 jaar genomen initiatieven. Vervolgens sprak burgemeester Marco Out zijn waardering uit voor de verbindende rol die het Platform speelt en speelde bij diverse gebeurtenissen in de stad en daarmee onderstreepte hij het belang van het platform.

In deze bijeenkomst gaf Bert Altena de voorzittershamer (symbolisch) over aan Nasr Errabhi.

Al vele jaren is Kleurrijk Friesland actief met onder meer 'kleurrijke' interreligieuze vieringen en activiteiten op bevrijdingsdag. In deze Nieuwsbrief vindt u naast de aankondiging van deze activiteiten ook andere wetenswaardigheden.

De beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de landelijke Raad van Kerken heeft een tekst (brochure bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Het is een inhoudelijk en boeiend pallet geworden, waarin de wereldgodsdiensten vanuit dit perspectief aan de orde komen. Ook jongeren komen in deze brochure volop aan het woord.
Kortom, mooi en helder gerangschikt materiaal, dat zich uitstekend leent voor dialoog, bezinning en onderling gesprek.

'De kracht van het persoonlijk verhaal'

Op donderdag 4 mei om 18.30u. zal, voorafgaand aan de jaarlijkse stille tocht en kranslegging, in de RK Kerk aan de Dr. Nassaulaan 3b in Assen een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden. Organisator is het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties Assen.

Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân organiseert op 21 maart een bijeenkomst in Akkrum met als thema 'One planet, one people'. Dit in het kader van de internationale dag tegen racisme en discriminatie.

De ZWO werkgroep Noord-Holland van de Protestantse Kerk nodigt u graag uit voor een bezinningsavond over het thema: Geloven in samen-leven!
-Hoe we vanuit de kerken verbindend kunnen omgaan met spanningen in de Nederlandse samenleving-
Inleider: ds. Jan Post Hospers, medewerker ontmoeting met moslims van de Protestantse kerk.
Donderdag 9 maart as. – 19.30 tot 21.30 uur, Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo.

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen we een nieuwsbrief met informatie over onze projecten en activiteiten. Wil je die ontvangen dan kun je hieronder inschrijven.

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.