Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Bestemd voor scholen, gemeente- of parochieavonden, interreligieuze platforms, toerustingsbijeenkomsten, enzovoorts.

U kunt een keuze maken uit onderstaande sprekers en bijbehorende onderwerpen.
De onderwerpen zijn geselecteerd naar spreker en onderwerp en naar doelgroep en onderwerp. Het spreekt voor zich dat in overleg met de spreker van deze doelgroepselectie afgeweken kan worden.

U kunt uw keuze aan ons doorgeven via dit aanmeldingsformulier, waarna wij zo spoedig mogelijk (binnen enkele dagen) contact met u opnemen. Bij dat contact kunnen eventuele vragen naar voren worden gebracht.
Jielis van Baalen
Jielis van Baalen is docent, schrijver, journalist, en o.a. betrokken bij WOM

Dr. Welmoet Boender
Welmoet Boender is islamoloog en antropoloog. Zij werkt als docent Islam aan de Leiden Islam Academie, Universiteit Leiden. Zij schreef haar proefschrift over imams in Nederland (Amsterdam Bert Bakker 2007) en is gespecialiseerd in de positie van imams, de ontwikkeling van islamitische theologie in Europa en interreligieuze betrekkingen.

Chris Dees
Chris Dees is docent, en contactpersoon van Geloven in Samenleven

Mirjam Schuilenga
Mirjam Schuilenga is theologe, publicist en consulent stichting De Kim

Gé Speelman
Gé Speelman is universitair docent VU, en o.a. betrokken bij WOM

Fatima Taihan
Fatima Taihan is docente mbo, en contactpersoon van Geloven in Samenleven
Deze workshop van 90 minuten gaat over evolutie van kleding.
De kleding die je draagt geeft je een bepaalde identiteit. In die identiteit wil je laten zien wat voor persoon je bent. Maar waardoor wordt je hierin beïnvloed: mode, religie, ouders, opvoeding, je klasgenoten, de groep waar je bij wilt horen?
Leerlingen krijgen gelegenheid in de groep te vertellen over hun kleedgedrag. Waarom bedekt de een zich en laat de ander veel van zichzelf zien?
Door deze en andere vragen te stellen probeer ik in mijn workshop wederzijds begrip tussen verschillende culturen te kweken. Kleding is een eenvoudige manier om dit voor jongeren aansprekend te maken.
Veel mensen weten hoe belangrijk luisteren is en toch lukt het niet altijd even goed. De workshop De Luistercirkel brengt de diepte en de reikwijdte van luisteren in kaart aan de hand van vijf opeenvolgende stappen. In de workshop kan de luistercirkel getoetst worden aan de eigen ervaring. De workshop duurt een dagdeel. Het doel van de luistercirkel is inzicht krijgen in de rijkdom van het luisteren, inzicht krijgen in uw eigen manier van luisteren, en het aanboren van een diepere laag in een gesprek.

De vooroordelenkoffer bevat 50 kleurrijke, opvouwbare displays van karton. Samen vormen ze een complete tafeltentoonstelling met twaalf thema’s. De tafeltentoonstelling is niet ingewikkeld maar wel verrassend, spannend en leuk om te doen. De werkvormen in deze tafeltentoonstelling zijn uitdagend en interactief. Kinderen en jongeren raken op een creatieve manier betrokken bij de thema’s. Zij worden uitgedaagd om antwoorden te bedenken, meningen te geven, oplossingen te zoeken en samen te werken.
Ook voor volwassenen levert dit alles een geanimeerd gesprek op. Een stevige discussie behoort zeker tot de mogelijkheden.

Dit bordspel maakt op speelse wijze ‘diversiteit’ in onze samenleving bespreekbaar. Het veel doet denken aan Ganzenbord, met kennisvragen, stellingen, opdrachten en kanskaarten. Door onderlinge discussie en uitwisseling worden de spelers zich bewuster van verschillen en overeenkomsten tussen culturen en het belang van interculturele communicatie.
De laatste tijd is duidelijk geworden voor een breder publiek dat de islam, ook in Nederland, bepaald geen eenheidsworst is. Soennieten en sjiieten hebben op bepaalde vlakken heel verschillende interpretaties. Naast salafisten tref je in de moskee ook soefi’s aan, die een meer mystieke benadering van het geloof hebben. Welke moslimorganisaties zijn er, en bij welke stromingen van de islam horen zij? Hoe vaak gaan moslims naar de moskee? Is ere binnen de Nederlandse islam ook sprake van processen van secularisatie of worden moslim jongeren juist warm van orthodoxe predikers? Is er een brede oecumene van moslimorganisaties of trekken ze gescheiden op?
‘Ik heb een vaderland en een moederland’ zei D’66 Eerste Kamerlid Hanneke Gelderblom. Zij voelt zich als Joodse vrouw intens en emotioneel betrokken bij wat er in Israël gebeurt en ze is al even intens en emotioneel betrokken bij de Nederlandse politiek. Hetzelfde kunnen veel nieuwe Nederlanders zeggen. Hun loyaliteit bij de Nederlandse samenleving wordt echter regelmatig in twijfel getrokken. In de praktijk zijn het vaak nieuwkomers wier loyaliteit betwijfeld wordt. Zijn ze wel oprecht als ze zeggen op te komen voor de rechtsstaat, de vrijheid van meningsuiting of de gelijkheid van mannen en vrouwen?
Voor de meeste Nederlandse moslims geldt dat ze in Nederland zijn geboren en getogen. Voor hen is het Nederlandse burgerschap dan ook vanzelfsprekend. Hoe leggen zij de link tussen hun geloof en de waarden van de moderne seculiere democratische rechtsstaat
Moslims en christenen lijken vaak heel verschillende dingen te geloven. Toch delen ze vaker dan ze zelf weten uit dezelfde schat aan verhalen. In de koran staan verhalen over Abraham, Mozes, David en Jezus. Soms verrassend gelijk aan de Bijbelse verhalen, soms net een tikje anders. Die verhalen leiden ook buiten de strikte tekst van de bijbel en de koran weer tot nieuwe vragen, en weer nieuwe verhalen. Gelovige mensen willen van alles weten, zoals: wie waren de vader en moeder van Maria? Had Abraham nog contact met Ismaël nadat die in de woestijn was gaan wonen? Wat zei Salomo tegen de koningin van Sheba toen zij bij hem op bezoek kwam? De verhalen uit de bijbel en de koran roepen dus telkens weer nieuwe verhalen op
Wat gebeurt er als een christen en een moslim die met elkaar een leven willen opbouwen vanuit verschillende achtergrond qua cultuur en godsdienst? Hoe zoeken ze naar mogelijkheden om samen vorm te geven aan hun relatie? Tegen welke moeilijkheden lopen ze aan bij het vormen van hun eigen levensovertuiging? En hoe is het als je ermee te maken krijgt als familielid, vriend(in) of religieuze gemeenschap?
Loyaliteit blijkt telkens een belangrijk begrip. Loyaliteit aan eigen familie en geloof zijn erg belangrijk en kunnen vaker voor misverstanden zorgen dan in relaties tussen mensen met een vergelijkbare achtergrond. Maar er is ook de loyaliteit naar je partner toe. Hoe breng je die verschillende loyaliteiten in balans? Vooral als er kinderen komen, worden partners opnieuw met hun verschillende achtergronden geconfronteerd.
In de presentiecursus ‘Zie de mens’ gaat u zich in vier bijeenkomsten verdiepen in aandacht voor mensen. In ontmoeting met de anderen leren we veel van ons zelf en vanuit die zelfkennis kunnen we de ander nog beter zien. Dit doen we aan de hand van de exposure benadering.

Doel van de presentietraining:
  • Op het spoor komen van onze eigen talenten en onze valkuilen in confrontatie met de ander.
  • Een houding oefenen die werkelijk ruimte maakt voor mensen en hun verhalen.
  • Gebruik kunnen maken van eigen ervaringen, vragen en leerpunten als studiemateriaal.
Deze training is bedoeld voor de gespreksleiding van dialoogtafels tijdens de Dag van de Dialoog, die jaarlijks georganiseerd wordt in diverse steden in de maand november. De training duurt een dagdeel.
Het doel van de dialoogtraining is enerzijds het verschil te leren tussen een dialoog en een debat, en anderzijds vaardigheid te verkrijgen in verschillende gesprekstechnieken.
De islam verkennen, verhelderen en verwoorden in drie dagdelen

In drie dagdelen proberen we erachter te komen waarover het gaat binnen de islam, wat moslims precies denken, doen en voelen en voor wie Allah, de moskee en de koran belangrijk zijn. Daarnaast is er veel aandacht voor de relatie tussen moslims met christenen in Nederland, en wat mogen we waarderen als christenen vanuit de wereld van de islam voor ons eigen denken, doen en voelen.
Momenteel wordt Europa hard getroffen door terroristische aanslagen in naam van islam. Dat roept voor veel mensen de vraag op wat zij van de islam kunnen verwachten. Waar staat deze religie voor? Hoe verhouden jihadisten zich tot moslims die aangeven dat islam staat voor vrede? Wat betekent jihad eigenlijk?
In deze voordracht bespreekt Welmoet Boender, docent aan de Leiden Islam Academie (Universiteit Leiden), zeven dingen die je moet weten over jihad om mee te kunnen praten over dit moeilijke onderwerp
In veel gemeentes komen mensen samen uit verschillende geloofstradities en levensbeschouwingen. Welmoet Boender, docent aan de Leiden Islam Academie (Universiteit Leiden), begeleidt in deze workshop groepen om samen te komen tot een uitwisseling van ideeën en ervaringen. Ze vertrekt daarbij vanuit de vijf zuilen van de islam.

In overleg met de organisatie zijn er ook andere vormen en inhouden mogelijk.

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen we een nieuwsbrief met informatie over onze projecten en activiteiten. Wil je die ontvangen dan kun je hieronder inschrijven.

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.