Bruggen bouwen tussen verschillende religies op plaatselijke niveau

Alles over onze projecten

materiaal-algemeen

literatuur

Wat: Samen eten en in dialoog met elkaar
18.00u: inloop
18.30u: samen eten
19.30u: in gesprek met elkaar
21.00-22.00u: informeel samenzijn

Van harte nodigen wij u hierbij uit om deel te nemen aan het Brunchprogramma 'Kunst van het Samenleven' op 19 februari van 13.00 uur tot 15.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel 139 (hoek Dr. Johan Wagenaarstraat) in Enschede.

Gastsprekers zullen een drietal politici zijn. Zij zullen de kunst van het samenleven vanuit hun eigen dagelijkse beleving toelichten.

Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân organiseert op 21 maart een bijeenkomst in Akkrum met als thema 'One planet, one people'. Dit in het kader van de internationale dag tegen racisme en discriminatie.

De ZWO werkgroep Noord-Holland van de Protestantse Kerk nodigt u graag uit voor een bezinningsavond over het thema: Geloven in samen-leven!
-Hoe we vanuit de kerken verbindend kunnen omgaan met spanningen in de Nederlandse samenleving-
Inleider: ds. Jan Post Hospers, medewerker ontmoeting met moslims van de Protestantse kerk.
Donderdag 9 maart as. – 19.30 tot 21.30 uur, Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo.

nieuw boek van Bart Brandsma
Bart Brandsma heeft een helder basisboek geschreven voor professionals die grip willen krijgen op polarisatie in de dagelijkse praktijk. Of het nu gaat om politie, rechtspraak, onderwijs, of we nu burgemeester zijn, leerkracht of journalist; we hebben visie, inzichten en handvatten nodig in een tijd waarin polarisatie - wij-zij denken - zich als een rode draad door politiek en samenleving rijgt. 

Verslag Symposium 'Vluchteling, Religie en Samenleving'
Wat kunnen we vanuit jodendom, christendom en islam betekenen voor de vluchtelingen? Hoe kunnen we naast bed, bad en brood-acties met vluchtelingen in gesprek gaan over de manier, waarop we in Nederland als religies met elkaar omgaan en samenleven? Vanuit deze vragen werd op 27 oktober in Utrecht het symposium 'Vluchteling, religie en samenleving' georganiseerd.

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen we een nieuwsbrief met informatie over onze projecten en activiteiten. Wil je die ontvangen dan kun je hieronder inschrijven.

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.