Geloven in Samenleven: verbinden van verschillen en opkomen voor elkaar

Bekijk de nieuwsbrief online
 
Facebook
 
kop nieuwsbrief
  Nieuwsbrief juni 2018
 
 
Graag maken we u deelgenoot van de voortgang van onze activiteiten. En - niet in het minst!- van nieuwe ontwikkelingen.
Zo kunt u sinds kort via onze site kiezen uit een heel mooi aanbod van sprekers en thema’s om handen en voeten te geven aan goede voorlichting in uw gemeenschap. Ook zijn we op zoek naar bruggenbouwers. Het project Bruggen Bouwen is inmiddels in Enschede volop in werking. Dat geeft ons ruimte om dit project in een tweetal nieuwe plaatsen te starten!
Verder informeren u ook graag over onze inzet om de komende maanden plaatselijke contactpersonen te werven.
We wensen u een goede zomer!

Met vriendelijke groet,
namens de leden van projectgroep ‘Geloven in Samenleven’
Jan Post Hospers en Dick Westerkamp (coördinatie)


nieuwsbrief voorlichtingDe ervaringen van onze contactpersonen, actief in de regio’s in Noord-Nederland, hebben geleid tot een aanscherping van onze dienstverlening. Bij de ondersteuning van groepen, die zich inzetten voor contacten tussen christenen en moslims, werd steeds duidelijker hoe groot de behoefte aan voorlichting blijft voor mensen die niet direct bij de interreligieuze contacten betrokken zijn.
Via het nieuwe blokje ‘Voorlichting’ vindt u op onze website een verscheidenheid aan onderwerpen, aangeboden door een aantal sprekers. Duidelijk staat vermeld, voor welke doelgroep een bepaald aanbod is. Ook moslim-sprekers kunt u uitnodigen.
Het aantal moslims dat u voor een thema kunt uitnodigen wordt op korte termijn nog uitgebreid. De sprekers zijn geworven via onze eigen contacten, ook in samenwerking met het landelijk CMO (Contactorgaan Moslims Overheid).


nieuwsbrief project bruggenIn Enschede staat het project Bruggen Bouwen van Geloven in Samenleven nu stevig op de voeten. Het fungeert, na een flinke aanloopfase (zoeken van mensen, bezinning en training), als onderdeel van de plaatselijke Raad voor Levensbeschouwingen en Religies. Waar interreligieuze platforms veelal actief zijn in de sfeer van kennismaken en ontmoeten (vanuit het harmoniemodel), wil dit netwerk meer probleem- en conflictgericht werken. In een aantal situaties, onder andere rond de bouw van een nieuwe moskee, bewees het inderdaad de rol te kunnen spelen waarop werd gehoopt. De gemeente Enschede onderkent het belang dan ook en ondersteunt het project -samen met anderen- financieel.
We willen deze training nu ook opstarten in twee andere plaatsen. Uw voordeel is, dat dit project uitgebreid in de praktijk (van Enschede) is ontwikkeld en getest.
Wilt u vrijblijvend nadere informatie, en/of in een gesprek kennismaken met de mogelijkheden van het project? Lijkt het u een uitdaging om in uw plaatselijke gemeente een project Bruggen Bouwen te starten? Neem dan contact op met !


Ons project Geloven in Samenleven staat op het punt een nieuwe (vervolg)stap te zetten in de dienstverlening. In de komende maanden wordt veel energie gestoken in het vinden van plaatselijke contactpersonen. Onze twee regionale contactpersonen per provincie(deel), kunnen dan gaan samenwerken met de te werven vertegenwoordigers (moslims en christenen) uit die plaatsen, waar zich een moskeegemeenschap bevindt. Zo hopen we nog beter te kunnen ondersteunen, elkaar te inspireren en te stimuleren.
Eind 2018 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de plaatselijke contactpersonen in deze nieuwe opzet.


Vanaf nu heeft ook Geloven in Samenleven het privacy-beleid aangescherpt en aangepast aan de nieuwe wettelijke normen. U kunt deze privacy-verklaring vinden op onze website via de homepage.


Doe gerust een beroep op onze contactpersonen. Ze denken graag met u mee of bieden ondersteuning!
In Groningen en Drenthe is Itse de Boer nieuw als contactpersoon. Hij vervangt Wim van Dommelen, die alleen nog betrokken is bij de website en facebookpagina.

De contactpersonen zijn:
Groningen en Drenthe: Nasr Errabhi (mail met Nasr) en Itse de Boer (mail met Itse)
Friesland (i.s.m. Kleurrijk Friesland): Fatima Taihan (mail met Fatima) en Evert Jan Hefting (mail met Evert Jan)
Overijssel (Twente): Ayhan Aktas (mail met Ayhan) en Chris Dees (mail met Chris)
Overijssel (Kop van Overijssel/Salland): Chris Dees (mail met Chris) en Zeynep Kazmaz (mail met Zeynep) 
---
 
Volg ons op Facebook
Wordt volger van onze Facebookpagina!


Meer lezers...

Wilt u als contactpersoon deze nieuwsbrief s.v.p. doorsturen naar de andere leden van uw plaatselijke werkgroep?


Mission statement

Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.
 
 
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief