Doel
De projectgroep Geloven in Samenleven (GiS) wil een netwerk opbouwen van lokale groepen, die initiatieven (willen) ontplooien op het gebied van interreligieuze ontmoeting.
Het accent ligt voor GiS bij de ontmoeting tussen christenen en moslims. Waar dat aan de orde is, ondersteunen we ook graag groepen en initiatieven die werken vanuit een breder levensbeschouwelijk perspectief.

Ook worden maatschappelijke projecten ontwikkeld, die lokaal kunnen worden opgestart.
De manier van werken is nadrukkelijk bottom-up. De plaatselijke situatie en de lokale vragen zijn uitgangspunt.

Leden van het netwerk
Het netwerk van Geloven in Samenleven wordt gedragen door enthousiaste, betrokken en deskundige vrijwilligers (christenen en moslims). De beleidsmedewerker Ontmoeting Moslims van de Protestantse Kerk in Nederland is coördinator van het project. Waar nodig worden stagiaires, andere deskundige vrijwilligers of professionals aangetrokken voor taken binnen één van de projecten.

Ondersteuning van het netwerk
Ondersteuning van het netwerk vindt plaats door:
•    Contactpersonen, die het contact met lokale groepen onderhouden.
•    De website.
•    De Nieuwsbrief, die plm. 4x per jaar verschijnt.
•    De jaarlijkse themadag.
•    Projecten, die tijdens de bezoeken van de contactpersonen worden besproken.

Contactadres
Voor vragen, suggesties etc. kunt u contact met ons opnemen via . Graag ontvangen we op dit mailadres ook uw verslagen van plaatselijke interreligieuze activiteiten en andere wetenswaardigheden. Wanneer u daarmee akkoord gaat, plaatsen we deze op onze website, zodat andere plaatsen hier kennis van kunnen nemen.

Meedoen?!
Tot nu toe is Geloven in Samenleven vooral gericht op het noorden en oosten van Nederland. Plaatsen in andere provincies, die mee willen doen, zijn van harte welkom.

Deel artikel via

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha