Bruggen bouwen tussen verschillende religies op plaatselijke niveau

Alles over onze projecten

materiaal-algemeen

literatuur

Op donderdag 8 maart 2018 organiseert het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies de jaarlijkse Stadsontmoeting. Rondom het twintigjarig bestaan gebeurt dat met als thema 'Sterke Wortels'. Een ontmoeting over de manier waarop onze 'wortels' ons voeden maar ons ook bepalen.

Op internationale vrouwendag 2018 organiseert het interreligieuze vrouwenplatform Arnhem onder haar nieuwe naam een grote dialoogbijeenkomst in Arnhem. Thema van de bijeenkomst is: Roots: geworteld zijn en verbindingen leggen.

Prijs vanwege haar strijd tegen verdeeldheid & inzet voor dialoog en verbinding
Op zaterdagavond 2 december 2017 vond de lancering van de Kleurrijke Top 100 plaats. Directrice Saniye Calkin van het Platform INS ontving De Kleurrijke Top 100 Prijs 2017-2018. Hiermee viel zij in de prijzen naast o.a. Sylvana Simons, de nummer 1 van die lijst voor dit jaar.

In october 2017 voerden aanhangers van Pegida Nederland een actie tegen de bouw van een moskee in Enschede.

In de bijlage vindt u de brief van de plaatselijke Raad voor Levensbeschouwingen en Religies aan het bestuur van de moskeeёn in de stad en aan de gemeente Enschede. Zie ook de reactie van rabbijn Lody van de Kamp op deze gebeurtenis op onze Facebook-pagina of hier.

De Raad van Kerken heeft een ramadangroet opgesteld die kan worden gebruikt door plaatselijke raden van kerken en andere christelijke gemeenschappen (of individuen) die de moslims een bemoedigende kaart willen sturen tijdens de vastentijd. U kunt bijvoorbeeld aan de tekst een handgeschreven persoonlijke groet toevoegen.

De beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de landelijke Raad van Kerken heeft een tekst (brochure bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Het is een inhoudelijk en boeiend pallet geworden, waarin de wereldgodsdiensten vanuit dit perspectief aan de orde komen. Ook jongeren komen in deze brochure volop aan het woord.
Kortom, mooi en helder gerangschikt materiaal, dat zich uitstekend leent voor dialoog, bezinning en onderling gesprek.

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen we een nieuwsbrief met informatie over onze projecten en activiteiten. Wil je die ontvangen dan kun je hieronder inschrijven.

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.