Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Wil je zomaar een keer met onbekenden in gesprek? Met mensen die je anders misschien voorbij zou lopen? Jouw wensen, dromen, ideeën en ervaringen met anderen delen, gewoon omdat het leuk en inspirerend is? Doe dan mee met Arnhem in DialoogArnhem in Dialoog is de lokale variant van de jaarlijkse landelijke Dag van de Dialoog en wordt sinds 2017 door D3rde Verdieping georganiseerd. Arnhem in Dialoog valt in de week van 1 t/m 10 november 2019.

regio bijeenkomstWe hopen u op 21 november 2019 enkele inspirerende voorbeelden van lokale samenwerking te presenteren. Meestal gaat het om geslaagde praktijkvoorbeelden, soms zijn het ook kansrijke ideeën. Het doel is om ze zo te presenteren, dat u er in uw eigen stad of dorp mee aan de slag kunt.

'Loflied der verzoening' is een compositie van Kris Oelbrandt (componist en rooms-katholiek kloosterling), gemaakt in opdracht van Capella Brabant. Deze muziek wordt een samenspel van ‘liederen’ uit drie wereldgodsdiensten: de lofzang van Hanna (Jodendom), de lofzang van Maria (Christendom) en Soera 87 (Koran; Islam). Kris Oelbrandt en Capella Brabant willen hiermee een bijdrage leveren aan de discussie rondom vermenging van culturen, godsdiensten en de multiculturele samenleving.

De beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de landelijke Raad van Kerken heeft een tekst (brochure bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Het is een inhoudelijk en boeiend pallet geworden, waarin de wereldgodsdiensten vanuit dit perspectief aan de orde komen. Ook jongeren komen in deze brochure volop aan het woord.
Kortom, mooi en helder gerangschikt materiaal, dat zich uitstekend leent voor dialoog, bezinning en onderling gesprek.

Op 21 november 2019 organiseren we in Zwolle een regionale bijeenkomst. We presenteren daar een vijftal inspirerende voorbeelden van lokale samenwerking.
Meer informatie
Inschrijven

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.