Bruggen bouwen tussen verschillende religies op plaatselijke niveau

Alles over onze projecten

materiaal-algemeen

literatuur

Het is zo'n beetje het levenswerk van Van Bommel - hij schreef meerdere islamitische boeken, maar begon al ergens in de jaren tachtig aan de kinderkoran. "Maar ik had er altijd andere werkzaamheden naast, en soms liep er een samenwerking mis, dan moest ik weer opnieuw beginnen." 

GRONINGEN – Midzomer vieren op een heus tempelplein door mensen met heel diverse overtuigingen te ontmoeten en aan activiteiten deel te nemen. Dat is binnenkort mogelijk midden in de binnenstad van Groningen. Deze Midzomermiddag, waarop de bezoekers kunnen luisteren, meepraten en doen, is een nieuw initiatief van het Platform Religie en Levensbeschouwing.

Op 1 juni liep Firdevs Gulderen bij ons binnen. Geschokt door de aanslag in Manchester, wilde zij iets doen. Bijdragen aan de dialoog, aan de ontmoeting tussen mensen die elkaar in het dagelijks leven misschien niet zo snel spreken, maar die elkaar best zouden willen ontmoeten, om zo samen te ontdekken hoe verrijkend het kan zijn om de ander te leren kennen. Concreet stelde ze voor om met een paar van haar vriendinnen een Iftar-maaltijd te organiseren, voor mensen uit haar én uit onze kring, als D3rde Verdieping.

Op zondagmiddag 2 juli willen wij graag midzomer vieren met iedereen die (weer) eens een ander wil ontmoeten. Tot een paar jaar geleden organiseerde het Platform Religie en Levensbeschouwing jaarlijks een Open Huis. Dat gaf stadjers en anderen de kans eens binnen te kijken in 'heilige huisjes' en in gesprek te gaan, mee te doen met meditatie of andere activiteiten of een dienst bij te wonen.

Dr. Welmoet Boender zal vanuit de Leiden Islam Academie binnenkort een cursus organiseren waarbij de studie van de Koran centraal staat: Hoe bestuderen koranwetenschappers de Koran?

De Leiden Islam Academie organiseert deze cursus van twee avonden met als doel dat je als deelnemer inzicht krijgt in verschillende uitlegtradities binnen de islam. Ook ga je ter vergelijking enkele teksten uit de Bijbel bestuderen.

De Raad van Kerken heeft een ramadangroet opgesteld die kan worden gebruikt door plaatselijke raden van kerken en andere christelijke gemeenschappen (of individuen) die de moslims een bemoedigende kaart willen sturen tijdens de vastentijd. U kunt bijvoorbeeld aan de tekst een handgeschreven persoonlijke groet toevoegen.

U kunt zich aanmelden voor een cursus islam vanuit een moslimperspectief, die wordt georganiseerd vanuit de Ayasofya moskee in Arnhem. De cursus is van 19 mei tot einde juni. Iedere vrijdag van 19.30 – 21.00 uur.

Op woensdag 19 april werd op het stadhuis in Assen stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties in Assen (PLOA). Aftredend voorzitter Bert Altena gaf een mooi overzicht van de in deze 10 jaar genomen initiatieven. Vervolgens sprak burgemeester Marco Out zijn waardering uit voor de verbindende rol die het Platform speelt en speelde bij diverse gebeurtenissen in de stad en daarmee onderstreepte hij het belang van het platform.

In deze bijeenkomst gaf Bert Altena de voorzittershamer (symbolisch) over aan Nasr Errabhi.

De beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de landelijke Raad van Kerken heeft een tekst (brochure bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Het is een inhoudelijk en boeiend pallet geworden, waarin de wereldgodsdiensten vanuit dit perspectief aan de orde komen. Ook jongeren komen in deze brochure volop aan het woord.
Kortom, mooi en helder gerangschikt materiaal, dat zich uitstekend leent voor dialoog, bezinning en onderling gesprek.

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen we een nieuwsbrief met informatie over onze projecten en activiteiten. Wil je die ontvangen dan kun je hieronder inschrijven.

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.