Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

De Raad van Kerken verstuurt een groet aan de moslimgemeenschap in Nederland bij het begin van de ramadan en adviseert kerken en plaatselijke groepen een zelfde gebaar te maken naar de lokale islamitische gemeenschappen. U kunt bijvoorbeeld onderstaande (cursieve) tekst overnemen en een (eventueel handgeschreven) persoonlijke groet toevoegen.

Onlangs is er een filmpje gepubliceerd, waarin de islam gelijk wordt gesteld aan allerlei vormen van geweld en haat. Hierop zijn van christelijke zijde verschillende reacties gekomen.

Het maartnummer van het Vlaams Nederlandse tijdschrift TGL heeft als thema 'De Islam in het Europese huis', met als titel Een partner, vreemd en vertrouwd. In dit nummer worden verschillende antwoorden op de vraag gegeven: kan de Islam, kunnen moslims een normaal onderdeel uitmaken van de Westerse samenleving of niet?

De Raad van Kerken heeft een ramadangroet opgesteld die kan worden gebruikt door plaatselijke raden van kerken en andere christelijke gemeenschappen (of individuen) die de moslims een bemoedigende kaart willen sturen tijdens de vastentijd. U kunt bijvoorbeeld aan de tekst een handgeschreven persoonlijke groet toevoegen.

De beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de landelijke Raad van Kerken heeft een tekst (brochure bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Het is een inhoudelijk en boeiend pallet geworden, waarin de wereldgodsdiensten vanuit dit perspectief aan de orde komen. Ook jongeren komen in deze brochure volop aan het woord.
Kortom, mooi en helder gerangschikt materiaal, dat zich uitstekend leent voor dialoog, bezinning en onderling gesprek.

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen we een nieuwsbrief met informatie over onze projecten en activiteiten. Wil je die ontvangen dan kun je hieronder inschrijven.

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.