Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

De Nederlands-Turkse Ondernemersvereniging (HOTIAD) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) hebben ook dit jaar het voornemen om een Nationale Iftar te organiseren. Deze wordt gehouden op maandag 13 mei 2019. Het evenement wordt ondersteund door het Overlegorgaan Joden Christenen en Moslims (OJCM) en Geloven in Samenleven (GIS).

Was de aanslag in Utrecht moslimextremisme? Hoe kwam de dader van de aanslag in Nieuw-Zeeland tot zijn daad? Wat was de rol van de media? Moskee El-Moslimien in Assen nodigde iedereen uit om op 24 maart 2019 daarover in discussie te gaan. 

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bracht op woensdag 13 maart 2019 een bezoek aan Twente. Onderdeel van dat bezoek was een ontvangst in de synagoge van Enschede en een ontmoeting daar met de mensen van het project Bruggen Bouwen (Enschede). Hier vindt u hun verslag: (zie de bijlage)

'Loflied der verzoening' is een compositie van Kris Oelbrandt (componist en rooms-katholiek kloosterling), gemaakt in opdracht van Capella Brabant. Deze muziek wordt een samenspel van ‘liederen’ uit drie wereldgodsdiensten: de lofzang van Hanna (Jodendom), de lofzang van Maria (Christendom) en Soera 87 (Koran; Islam). Kris Oelbrandt en Capella Brabant willen hiermee een bijdrage leveren aan de discussie rondom vermenging van culturen, godsdiensten en de multiculturele samenleving.

De beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de landelijke Raad van Kerken heeft een tekst (brochure bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Het is een inhoudelijk en boeiend pallet geworden, waarin de wereldgodsdiensten vanuit dit perspectief aan de orde komen. Ook jongeren komen in deze brochure volop aan het woord.
Kortom, mooi en helder gerangschikt materiaal, dat zich uitstekend leent voor dialoog, bezinning en onderling gesprek.

Deel dit artikel op

Volg ons op

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.