Ons aanbod van voorlichtingsactiviteiten

materiaal 450 tekst

project 450 tekst

literatuur 450 tekst

Ds.Corry Nicolay uit Heerenveen zal de inleiding verzorgen op de openingsmorgen van het nieuwe seizoen ‘Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden Assen’ op dinsdagmorgen 27 augustus 2019 in het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. Thema: Kleurrijk geloven. Aanvang: 10.00 u. Zaal open vanaf 09.30 u. Een ieder van u is van harte welkom.

Waarom zijn Mustapha en Anissa op een avond samen met de apostel Paulus volgens Alain Badiou? Hoe komen we moslims tegen in ons land en hoe ervaren wij hen en zij ons nu heden ten dage? Is er in tijden van polarisering en van nadruk op verschillen nog iets dat ons bindt? Badiou zoekt het met ons uit. Een cursus van zes bijeenkomsten in Assen.

De ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, Jan-Peter Loof, nam op woensdag 15 mei 2019 het boek ‘Mikpunt Moskee’ in ontvangst van redactrice dr. Ineke van der Valk. Het boek gaat in op verschillende aspecten van agressie en weerstand tegen moskeeën evenals op de geschiedenis en analyse van overheidsbeleid. Het bevat bijdragen van een twaalftal auteurs. Dr. Ineke van der Valk, Universiteit Leiden is gespecialiseerd in racisme, islamofobie, radicalisering en extremisme.

'Loflied der verzoening' is een compositie van Kris Oelbrandt (componist en rooms-katholiek kloosterling), gemaakt in opdracht van Capella Brabant. Deze muziek wordt een samenspel van ‘liederen’ uit drie wereldgodsdiensten: de lofzang van Hanna (Jodendom), de lofzang van Maria (Christendom) en Soera 87 (Koran; Islam). Kris Oelbrandt en Capella Brabant willen hiermee een bijdrage leveren aan de discussie rondom vermenging van culturen, godsdiensten en de multiculturele samenleving.

De beraadsgroep Interreligieuze Ontmoeting van de landelijke Raad van Kerken heeft een tekst (brochure bezinning nr. 54) geschreven over geluk. Religies kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen. Het is een inhoudelijk en boeiend pallet geworden, waarin de wereldgodsdiensten vanuit dit perspectief aan de orde komen. Ook jongeren komen in deze brochure volop aan het woord.
Kortom, mooi en helder gerangschikt materiaal, dat zich uitstekend leent voor dialoog, bezinning en onderling gesprek.

Een aantal keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief, met ons laatste nieuws. Heeft u hiervoor belangstelling, meld u dan hieronder aan.
captcha 

Mission statement
Wij geloven in de kracht van een samenleving waarin mensen van alle culturen en religies in vrede en harmonie met elkaar samenleven en doen een beroep op iedereen om zich hiervoor in te zetten.
Wij leggen contacten op plaatselijk niveau en ontwikkelen maatschappelijke projecten. Dat verbindt mensen en leert hen op te komen voor elkaar.